รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:57:45 เข้าชม : 663 ครั้ง

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 11:57:45   เข้าชม : 663 ครั้ง

กลับ ...