ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 17:04:15 เข้าชม : 405 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 2)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 17:04:15   เข้าชม : 405 ครั้ง

กลับ ...

ACADEMIC    RERU