ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (ลำดับสำรอง) ครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 17:08:50 เข้าชม : 499 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบรับตรง ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (ลำดับสำรอง) ครั้งที่ 1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 17:08:50   เข้าชม : 499 ครั้ง

กลับ ...