ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 13:52:09 เข้าชม : 548 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 13:52:09   เข้าชม : 548 ครั้ง

กลับ ...