ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 12:40:49 เข้าชม : 581 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ลำดับสำรอง (ครั้งที่ 1)

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 12:40:49   เข้าชม : 581 ครั้ง

กลับ ...