ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 14:25:46 เข้าชม : 472 ครั้ง

ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในโครงการการวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ประเทศไทย ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเวียดนาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 14:25:46   เข้าชม : 472 ครั้ง

กลับ ...