ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 10:05:57 เข้าชม : 362 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 10:05:57   เข้าชม : 362 ครั้ง

กลับ ...