ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 12:09:03 เข้าชม : 932 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 12:09:03   เข้าชม : 932 ครั้ง

กลับ ...