ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 10:11:19 เข้าชม : 658 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 10:11:19   เข้าชม : 658 ครั้ง

กลับ ...