รับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 13:00:38 เข้าชม : 329 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดยโสธร จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 13:00:38   เข้าชม : 329 ครั้ง

กลับ ...