ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่อนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 10:52:30 เข้าชม : 766 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่อนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 19 สิงหาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 10:52:30   เข้าชม : 766 ครั้ง

กลับ ...