มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 09:21:43 เข้าชม : 535 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 09:21:43   เข้าชม : 535 ครั้ง

กลับ ...