สำนักวิชาการและประมวล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 10:25:50 เข้าชม : 374 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 10:25:50   เข้าชม : 374 ครั้ง

กลับ ...