วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.44

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 15:04:41 เข้าชม : 446 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับเทียบเท่าคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.44

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 15:04:41   เข้าชม : 446 ครั้ง

กลับ ...