สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 14:43:40 เข้าชม : 488 ครั้ง

สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 14:43:40   เข้าชม : 488 ครั้ง

กลับ ...