บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 7 กันยายน 2566 11:42:31 เข้าชม : 157 ครั้ง

บัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สามารถรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 7 กันยายน 2566 11:42:31   เข้าชม : 157 ครั้ง

กลับ ...