ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 17:17:23 เข้าชม : 739 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.)เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 17:17:23   เข้าชม : 739 ครั้ง

กลับ ...