ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 17:27:13 เข้าชม : 962 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อประชาชน (กศ.ปช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 17:27:13   เข้าชม : 962 ครั้ง

กลับ ...