ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 11:40:12 เข้าชม : 1238 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อและรหัสนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.ปช. ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 11:40:12   เข้าชม : 1238 ครั้ง

กลับ ...