Notice: Undefined index: ItemId in D:\DATASERVER\2020\Page_New_Detail.php on line 8
สำนักวิชาการและประมวลผล


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน รายละเอียดโปรดติดตาม เร็วๆ นี้.........

วันที่ 20 กันยายน 2566 16:44:45 เข้าชม : 712 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน รายละเอียดโปรดติดตาม เร็วๆ นี้.........

วันที่ 20 กันยายน 2566 16:44:45   เข้าชม : 712 ครั้ง

กลับ ...