Notice: Undefined index: ItemId in D:\DATASERVER\2020\Page_New_Detail.php on line 8
สำนักวิชาการและประมวลผล


มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตาพิเศษเรียนดี (อ่านรายละเอียด.....คลิก!!!!!)

วันที่ 20 กันยายน 2566 16:47:53 เข้าชม : 936 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตาพิเศษเรียนดี (อ่านรายละเอียด.....คลิก!!!!!)

วันที่ 20 กันยายน 2566 16:47:53   เข้าชม : 936 ครั้ง

กลับ ...