นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 กันยายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 22 กันยายน 2566 11:51:22 เข้าชม : 395 ครั้ง

นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 22 กันยายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 22 กันยายน 2566 11:51:22   เข้าชม : 395 ครั้ง

กลับ ...