ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 13:53:28 เข้าชม : 851 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาผู้พิการ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 13:53:28   เข้าชม : 851 ครั้ง

กลับ ...