นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 14:48:17 เข้าชม : 608 ครั้ง

นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 28 ตุลาคม 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 14:48:17   เข้าชม : 608 ครั้ง

กลับ ...