ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 15:52:42 เข้าชม : 1819 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน(ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 15:52:42   เข้าชม : 1819 ครั้ง

กลับ ...