ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 16:01:38 เข้าชม : 5460 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 16:01:38   เข้าชม : 5460 ครั้ง

กลับ ...