นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 15:18:25 เข้าชม : 779 ครั้ง

นักศึกษาที่จะอนุมัติการให้ปริญญาบัตร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สามารถรับใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิได้ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 15:18:25   เข้าชม : 779 ครั้ง

กลับ ...