ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 14:51:02 เข้าชม : 2053 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 14:51:02   เข้าชม : 2053 ครั้ง

กลับ ...