มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 16:30:51 เข้าชม : 428 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 16:30:51   เข้าชม : 428 ครั้ง

กลับ ...