ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 10:17:17 เข้าชม : 1481 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 10:17:17   เข้าชม : 1481 ครั้ง

กลับ ...