ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 11:30:53 เข้าชม : 979 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 11:30:53   เข้าชม : 979 ครั้ง

กลับ ...