ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 14:39:30 เข้าชม : 3233 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 14:39:30   เข้าชม : 3233 ครั้ง

กลับ ...