ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ธันวาคม 2566)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 14:58:34 เข้าชม : 1925 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 (วันที่ 7 ธันวาคม 2566)

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 14:58:34   เข้าชม : 1925 ครั้ง

กลับ ...