สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 20:09:21 เข้าชม : 210 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 20:09:21   เข้าชม : 210 ครั้ง

กลับ ...