สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 20:19:16 เข้าชม : 274 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 20:19:16   เข้าชม : 274 ครั้ง

กลับ ...