สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญรินทร์ สมพร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 10:21:01 เข้าชม : 256 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัญญรินทร์ สมพร เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 10:21:01   เข้าชม : 256 ครั้ง

กลับ ...