สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศักดิ์ นิลผาย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 10:23:39 เข้าชม : 211 ครั้ง

สำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมลศักดิ์ นิลผาย เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 10:23:39   เข้าชม : 211 ครั้ง

กลับ ...