ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 5 มกราคม 2567 10:52:20 เข้าชม : 1504 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 5 มกราคม 2567 10:52:20   เข้าชม : 1504 ครั้ง

กลับ ...