ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 16:06:36 เข้าชม : 494 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 16:06:36   เข้าชม : 494 ครั้ง

กลับ ...