ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 10:36:56 เข้าชม : 2660 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ (ลำดับสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 10:36:56   เข้าชม : 2660 ครั้ง

กลับ ...