ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์(ลำดับสำรอง)ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 14:08:19 เข้าชม : 2714 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์(ลำดับสำรอง)ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 15 มกราคม 2567 14:08:19   เข้าชม : 2714 ครั้ง

กลับ ...