ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 14:25:44 เข้าชม : 364 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มกราคม 2567 14:25:44   เข้าชม : 364 ครั้ง

    การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2567

    การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

    คลิก......สมัครเรียนออนไลน์

กลับ ...