ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา เครือข่ายแหล่งฝึกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 11:13:23 เข้าชม : 1614 ครั้ง

ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบโควตา เครือข่ายแหล่งฝึกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2567

วันที่ 23 มกราคม 2567 11:13:23   เข้าชม : 1614 ครั้ง

กลับ ...