ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2567 10:53:24 เข้าชม : 2073 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 1)

วันที่ 29 มกราคม 2567 10:53:24   เข้าชม : 2073 ครั้ง

กลับ ...