ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 13:42:25 เข้าชม : 1226 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 13:42:25   เข้าชม : 1226 ครั้ง

กลับ ...