ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 11:25:42 เข้าชม : 1149 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบรับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 11:25:42   เข้าชม : 1149 ครั้ง

กลับ ...