ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567(ครั้งที่ 2)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 11:29:04 เข้าชม : 1162 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษ ลำดับสำรอง ประจำปีการศึกษา 2567(ครั้งที่ 2)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 11:29:04   เข้าชม : 1162 ครั้ง

กลับ ...