ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16:32:03 เข้าชม : 492 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 16:32:03   เข้าชม : 492 ครั้ง

กลับ ...