ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และ อาคารทศมภูมินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 08:50:59 เข้าชม : 655 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ และ อาคารทศมภูมินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 08:50:59   เข้าชม : 655 ครั้ง

กลับ ...