รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 13:21:54 เข้าชม : 842 ครั้ง

รายชื่อผู้รายงานตัวเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบสารสนเทศและชำระค่าลงทะเบียนเรียน รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 ลำดับสำรอง ครั้งที่ 2

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 13:21:54   เข้าชม : 842 ครั้ง

กลับ ...